20150814_134131

i tak
pozostanę sam

odetnę pępowinę
pustki zdarzeń

nie ma bliskości
nie istnieje przyjaźń

jest coś na kształt
samouwielbienia

samounicestwienie

Reklamy