montenegro

wczoraj
już nie istnieje
to tylko pamięć lub nie

teraz

słucham ciebie
jak drzewa

targanego
złością wiatru

Reklamy