Co mną stanowi?

Bardza prostość

Alboś  ze mną

Albo beze mnie

Nie ma jak uprościć wypowiedzi

Reklamy