ludzie?
materiał
gdy zgromadzisz
ich w jeden punkt
będą oczekiwać
zagłady

Reklamy