fazy rodzenia i urodzenia
poznawania dotykania
smaku i odrzucenia
smród
romantyczność genialność
smród
wielkość cudowność
dojrzałość
smród
sens
dążenie
ból
wstyd
zanik
śmierć
smród

Reklamy