na jakiś czas
poeci muszą się oddalić
przeczekać ulotność słów
i ich wieloznaczenie

gdy nastanie
nigdy

będą

tymi którzy zawsze mówią

słowo

Reklamy