to nie wiersz
li tylko informacja
jutro to
„demokratyczne” państwo
odbierze wam
uczucia

a na dno szklanki
opadnie cytryna

bezradności

Reklamy