cośmy za naród
który orzełka
sobie za symbol
śmierci
wypracował

dlaczego
nie orzeł?

mało snów
wyobraźni było?

naród jak naród
ale konstytucja
przydałaby się

rzetelna

Reklamy