ubierzmy siebie
w troskę o dzieci
i przyjaciół
ubierzmy nawet gdy
wiatry przesuwają chmury
wbrew logice
tego lata
ze wschodu na przeciwległość

podaj rękę
przetrzymamy

Reklamy