następnym razem
gdy będę żył
są różne pomysły
na chaos
mam w sobie
światłość
przestrzeń
nicość
to nie wystarczy?
śmiertelność

by udawać człowieka

ten kraj pozbawia
mnie litości
dlaczego miałbym
nad nim mieć
przewagę

ja
litość

Reklamy