następnego dnia
po nastaniu świata
nastąpiła następująca
sekwencja zdarzeń
i słów

skoro nastąpiło
to co nastąpiło
a ja jestem taki
jaki jestem

to wara im

ode mnie

muszę wszystko na nowo
przemyśleć

tak raz na dwa tysiące lat

ludzkość
rozmnożoną

w nich

od
siebie
rozdzielić

słowem

Reklamy