tak
nie będzie już słońca
nawet myśli
przecież

jednak

coś będzie
nawet jeśli to
nic

Reklamy