nieistnienie
to forma
kamuflażu
takie słońce
za
dnia

Reklamy