śmierć nie istnieje
gdyby istniała
żaden atom
we mnie
nie miałby
spinu

Reklamy