przypadkowość moich słów
umieszcza mnie na skali rozumu
w rejonie litery
ł
miaŁczy
a
a
boli

i
i
nie ma

spowszedniało

niby

cudny wspólny
krajobraz
zamilczenia

Reklamy