z każdego kroku
z zamysłu nawet jego
biorę rytm

potem spojrzę w przestrzeń
przede mnie

jutro

w tym samym miejscu
stanę

tylko
o dzień

starszy

a nie o nierzeczywistość
nawet nie

o nieskończoność

Reklamy