najprostszą drogą do nieistnienia
jest
niemyślenie

chciałbym zamknąć w sobie

natychmiast
wszelką neuronowość
jego

nawet

współodczuwanie
przypadkowej
erekcji

Reklamy