każda
nawet najdelikatniejsza
ludzka potrzeba
marzenie niebytu
marzenie ponad byt
ma szansę zmienić
bieg rzeki

oto stoję
losie
przed tobą
gałąź siebie w ciebie wrzucam

pieni się na każdym
z listków
twoja bezradność
moje w twoim
trwanie

Reklamy