o tylko
trzysta kroków
od moich drzwi
woda zaczyna mówić
prawdę
sączy swój byt
w dal
tylko trzysta
a stopa czuje dotknięcie
jakby jej świat był
niedotykalny
niepowtarzalny nieuchronnością
dotknięcia
ziemi

a z wodą zaś
rozmowa
intymna

Reklamy